Selectează o Pagină

Inclusive Media Literacy Curricula For Youth

Un parteneriat strategic în domeniul tineretului, co-finanțat prin Programul Erasmus +
2020-3-RO01-KA205-095147
O șansă la educație media pentru tinerii din medii dezavantajate

Despre InMedia

Dezinformarea a devenit o amenințare constantă în viețile noastre și, de cele mai multe ori, exploatează diferențele noastre, rănindu-i pe cei mai vulnerabili.

InMedia își propune să rupă acest cerc vicios prin creșterea competențelor de literație media la tinerii din medii cu dificultăți culturale și socio-economice. Tineri din România, Ungaria și Republica Moldova vor deveni astfel mai rezistenți la dezinformare, ca parte a obiectivului nostru principal: sprijinirea tinerilor în consumul și producerea de conținut mass-media în mod responsabil și echitabil, cu respect pentru drepturile omului.

Resurse Educaționale

Prioriteatea InMedia: INCLUZIUNEA

Acesta este motivul pentru care ne propunem să oferim spațiul și resursele necesare pentru a asigura transferabilitatea competențelor de literație media incluzivă de la lucrătorii de tineret cu care lucrăm, la tinerii vulnerabili, prin metode inovatoare și interactive adecvate pentru învățarea non-formală.

Printre resursele cu acces deschis, oferim lecții interactive pentru implementarea offline și online, exerciții aplicate și studii de caz pe teme precum dezinformarea, discursul instigator la ură sau stereotipurile.

Parteneri

InMedia este rezultatul unui efort transnational în regiunea est-europeană, a partenerilor din România, Ungaria și Republica Moldova.
The Center for Independent Journalism

Centrul pentru Jurnalism Independent

România

The Turul Madár Association

Asociația Turul Madár Association

România

Artemisszió Foundation

Fundația Artemisszió

Ungaria

Association of Independent Press

Asociația Presei Independente

Moldova

The Civic Resource Center

The Civic Resource Center

România

InMedia

Numele proiectului: Inclusive Media Literacy Curricula for Youth
Acronimul proiectului: InMedia
Numărul de referință: 2020-3-RO01-KA205-095147
Programul: Erasmus+
Acțiunea-cheie: Parteneriate strategice în domeniul tineretului
Contact: inmedia@cji.ro
Facebook: InMedia

Conţinutul prezentului website reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.